Radio Toten har nå laget en serie i 8 deler som skal handle om fagforbundet FLT avd 28 på Raufoss.

FLT betyr «Forbund for ledelse og teknikk» og er tilsluttet LO.

Her hører vi om forbundets historie fra starten til i dag, og om hvordan sentrale tillitsvalgte og medlemmer ser på framtiden.

Denne delen
I del 3 skal vi høre om politisk tilhøringhet, lønn og om forholdet mellom FLT og de andre fagforeningene på Raufoss.

Denne serien er støttet av Forbund for ledelse og teknikk

Skrevet av:

Jan Erik er aktiv på mange måter i radioen. Han har hovedansvaret for reklamesalget og sponsorinntekter. Samtidig er han å høre som en av programlederne i radioens flaggskip «Totenmagasinet». Jan Erik er også med på å kjøre ut bingoblokker til våre utsalgssteder.