Det har blitt jobbet en tid med å reetablere Vestre Toten Husflidlag som i noen år ikke har vært aktiv.

A N N O N S E

Men nå skal det arrangeres et årsmøte som et interimstyre har forberedt.

Vo har tatt en prat med to ivrige nøkkelpersoner.

Skrevet av:

Jan Erik er aktiv på mange måter i radioen. Han har hovedansvaret for reklamesalget og sponsorinntekter. Samtidig er han å høre som en av programlederne i radioens flaggskip «Totenmagasinet». Jan Erik er også med på å kjøre ut bingoblokker til våre utsalgssteder.