Kontakt oss

Innslag

Roger Høiberg: Det ble bare rot

Han angret seg veldig, Fremskrittspartiets Roger Høiberg etter kommunestyremøtet vedtak i februar år.

For

den

A N N O N S E

Der ble vedtaket at Fjellvoll i Kolbu skulle nedbemannes med virkning fra 1. mars neste år.

Nå har Høibeg snudd i saken som vil bety at driften ved Fjellvoll opprettholdes uendret inntil alternative boformer for eldre er etablert.

Odd Arild er en av de gamle ringrevene i radiosammenheng, han har vært med siden den spede begynnelsen. Tidligere var han radioens ansvarlige redaktør, nå er han en av programlederne i Totenmagasinet som sendes alle hverdager. Odd Arild er en av radioens «gravende» journalister og mang en politiker er blitt «grillet» i vårt radiostudio.

På lufta tirsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
18.00 Country med «Stetson & Boots» med Rodny
19.00 For swingende med Thomas
20.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært