Det nye renseanlegget på Skreia er planlagt å stå ferdig i 2023.

Renseanlegget vil bli omlag 76 millioner kroner dyrere enn det som brant.

Totale kostnader vil komme på omlag 170 millioner kroner.

Skrevet av:

Odd Arild er en av de gamle ringrevene i radiosammenheng, han har vært med siden den spede begynnelsen. Tidligere var han radioens ansvarlige redaktør, nå er han en av programlederne i Totenmagasinet som sendes alle hverdager. Odd Arild er en av radioens «gravende» journalister og mang en politiker er blitt «grillet» i vårt radiostudio.