Ordfører Stian Olafsen

Ordfører Stian Olafsen er positiv for året 2022. I vår jule og nyttårsprat med ordføreren i Vestre Toten, så kommer vi inn på mange ting.

A N N O N S E

Befolkningsveksten i Vestre Toten er en av de tingene som har gledet Stian Olafsen aller mest.

For hjemmetjenesten håper ordføreren at 2022 vil bli et år der man kan få mer ro omkring tjenesten.

Skrevet av:

Odd Arild er en av de gamle ringrevene i radiosammenheng, han har vært med siden den spede begynnelsen. Tidligere var han radioens ansvarlige redaktør, nå er han en av programlederne i Totenmagasinet som sendes alle hverdager. Odd Arild er en av radioens «gravende» journalister og mang en politiker er blitt «grillet» i vårt radiostudio.