12.8 C
Raufoss
lørdag. 21 mai 2022

Østre Toten satser stort på velferdsteknologi

Hvis en bruker faller på gulvet kan sensorer oppdage fallet og gi beskjed.

GPS-sporing kan benyttes hvis man vil se se hvor brukeren befinner seg.

Teknologien vil kreve opplæring.

A N N O N S E

Les og hør mer