Kari Bjørnstad, nestleder og tillitsvalgt i Fagforbundet Vestre Toten, legger seg flat og beklager sin opptreden på det mye omtalte møte på datarommet på Rådhuset.

Bjørnstad har vært tillitsvalgt i 13 år, men har ikke deltatt på mage personalsaker.

– At jeg skulle være årsaken til at noen melder seg ut av Fagforbundet synes jeg er trist og leit, sier Kari Bjørnstad, som medgir at hun i denne saken har seg selv å takke.

Skrevet av:

Odd Arild er en av de gamle ringrevene i radiosammenheng, han har vært med siden den spede begynnelsen. Tidligere var han radioens ansvarlige redaktør, nå er han en av programlederne i Totenmagasinet som sendes alle hverdager. Odd Arild er en av radioens «gravende» journalister og mang en politiker er blitt «grillet» i vårt radiostudio.