Østre Toten Handicaptransport starter mandag, 6.september, opp igjen for fullt med sine transporttjenester.

Frank Skinstad var med på å stifte Østre Toten Handicaptransport på et møte i Hoff Gjestgiveri, 5.januar i 1981.

Både Fran Skinstad og daglig leder, Tor Herdig, roser det fine samarbeidet de har hatt med drosjenæring i Østre Toten i alle år.

Skrevet av:

Odd Arild er en av de gamle ringrevene i radiosammenheng, han har vært med siden den spede begynnelsen. Tidligere var han radioens ansvarlige redaktør, nå er han en av programlederne i Totenmagasinet som sendes alle hverdager. Odd Arild er en av radioens «gravende» journalister og mang en politiker er blitt «grillet» i vårt radiostudio.