Knut Bråstad, medlem av foreldrerådet ved Vilberg skole er frustrert over forslaget om skolestruktuendring i Østre Toten.

Han mener det er en katastrofe å legge ned grendeskolene.

– Rapporten fra Agenda Kaupang er et bestillingsverk for å legge ned skolene, sier han.

Skrevet av:

Odd Arild er en av de gamle ringrevene i radiosammenheng, han har vært med siden den spede begynnelsen. Tidligere var han radioens ansvarlige redaktør, nå er han en av programlederne i Totenmagasinet som sendes alle hverdager. Odd Arild er en av radioens «gravende» journalister og mang en politiker er blitt «grillet» i vårt radiostudio.