Før Jul er det blitt en tradisjon at 5. klasse-elever på skolene kan oppleve førjuls-forberedelser på Gjøvik Gård.

A N N O N S E

Det er Mjøsmuseet som står for arrangementet.

Som et ledd i den «Kulturelle Skolesekken» var det elever fra Gjøvik skolene som var til stede denne dagen vår reporter var der.

Innslaget hører du under bildene!

Stein Villa med elver som lærer seg å lage julesanger
Elever fra Fredheim Skole

Skrevet av:

Jan Erik er aktiv på mange måter i radioen. Han har hovedansvaret for reklamesalget og sponsorinntekter. Samtidig er han å høre som en av programlederne i radioens flaggskip «Totenmagasinet». Jan Erik er også med på å kjøre ut bingoblokker til våre utsalgssteder.