Kontakt oss

Viser her hvordan 25 mm Multi Purpes er bygd opp og er utgangspungt for et sivilt produkt Tenning av fakler på Oljeplattformer