Sendetid
21:00 - 22:30
Onsdag

Radiobingo

Lykkepotten bygger seg opp med 10.000 kroner i uka til den spilles ut, eller når taket på 100.000 kroner.