Så mye koster et forbrukslån uten sikkerhet

Kostnadene for et forbrukslån uten sikkerhet varierer mye. Renten beror på mange faktorer, derav banken du velger, lånebeløpet og tidsrammen for tilbakebetaling. Rentene blir også fastsatt individuelt for hver av de som søker. Her får du forklaringen på hvilke kostnader du kan forvente og noen tips om hvordan du unngår å betale for mye.

ANNONSØRINNHOLD FRA WWW.FORBRUKSLÅN.NO

Mikrolån er aller dyrest
Før vi tar for oss kostnadene på vanlige forbrukslån, må vi se litt på det som kalles for mikrolån. Rent teknisk er mikrolån det samme som et forbrukslån, men defineres gjerne som et lån på noen få tusenlapper. Du finner kun et lite knippe banker som tilbyr slike lånesummer, og disse er de dyreste på markedet.

Lånene forventes å betales tilbake i løpet av svært kort tid. Det er ikke uvanlig å se mikrolån med 3 måneders nedbetalingstid, kombinert med høye gebyrer for etablering.

Rentene er i utgangspunktet høye og når gebyrer kommer på toppen kan de effektive rentene bli på flere hundre prosent. Disse lånene bør man alltid unngå, uavhengig av behovet for kjapp finansiering.

Renter på vanlige forbrukslån
Med vanlige forbrukslån uten sikkerhet snakker vi om lån som kommer fra de større og mer etablerte forbruksbankene.

Hos disse bankene er det vanlig at lånebeløpet spenner mellom alt fra 5.000 til 500.000 kroner. De nominelle rentene på disse lånene ligger som regel et sted mellom 6% og 20%.

I dette sjiktet finner du omtrent 25 aktører som stort sett kun fokuserer på forbrukerfinansiering. I tillegg har mange sparebanker forbrukslån, men ofte med annerledes betingelser enn nisjebankene.

For eksempel har mange sparebanker faste (og relativt høye) renter, mens nisjebankene differensierer rentetilbudene i forhold til hvem søkeren er.

De som ønsker å sammenligne forbrukslån uten sikkerhet kan benytte forbrukslån.no sin lånekalkulator. Kalkulatoren viser månedlig terminbeløp basert på nedbetalingstid og lånesum. De benytter den gjennomsnittlige renten som bankene selv oppgir i sine låneeksempler.

Individuelle rentetilbud
At bankene tilbyr differensierte renter betyr at rentene beregnes i forhold til søkerens økonomi. En person med høy kredittscore, god betalingsevne, og som dermed anses som en pålitelig tilbakebetaler, får bedre renter enn andre.

I tillegg vil lånesummen ha en betydelig innvirkning på regnestykket. Låner du mye penger, vil rentene normalt bli lavere enn om lånet er på en liten sum.

Effektiv rente inkluderer gebyrer
Lånesummen og tilbakebetalingen vil ha mye å si for hvordan de effektive rentene blir. Du må nemlig som regel betale et etableringsgebyr, samt terminomkostninger for hver månedlige innbetaling av renter og avdrag.

Et lite forbrukslån kan derfor ha lave nominelle renter, men høye effektive renter. Jo mer du låner, og jo lenger nedbetalingstiden er, desto mindre blir effekten av gebyrene.

Bankenes låneeksempel
Låneksempelet som alltid oppgis på utlånernes nettsider er noe bankene er lovpålagte å vise. Eksempelet viser hva gjennomsnittsrentene for bankens kunde er, dersom lånet er på en viss størrelse, og dersom det nedbetales innen en viss tid. Det vanlige er at banken bruker et lån på omtrent 65 000 kroner i beregningen, og med fem års nedbetalingstid.

Eksempelet sier ingenting om hvilke betingelser du vil få, i og med at alle rentetilbud kalkuleres individuelt for hver søker. Likevel kan låneeksempelet gi en indikasjon på hva andre personer i snitt må betale hos hver bank.

Eksempel – små lånesummer
For å illustrere hvordan dette virker, kan vi se på noen forbrukslån uten sikkerhet som har omtrentlige gjennomsnittlige renter, slik det ble beskrevet ovenfor. Tallene her er kun ment å være en illustrasjon, og vil naturligvis variere i forhold til hvilken bank det er snakk om, og i forhold til søkerens betalingsevne og betalingshistorikk.

Dersom du låner 20 000 kroner:

 • Nominelle renter – 18%
 • Gebyrer – 500 til etablering
 • Nedbetalingstid – 5 år
 • Totalkostnader – cirka 14 000 kroner
 • Effektive renter – 26,5%

Sammenlignet med samme lån, men der nedbetalingstiden er kun 1 år:

 • Nominelle renter – 18%
 • Gebyrer – 500 kroner til etablering, 50 kroner per termin
 • Nedbetalingstid – 1 år
 • Totalkostnader – cirka 3 000 kroner
 • Effektive renter – 32%

Som vi ser blir de effektive rentene betydelig høyere enn de nominelle i begge tilfeller. De effektive rentene er også klart høyest når lånetiden er kortere, men totalkostnadene blir da også betydelig lavere.

Eksempel – store lånesummer
Effekten av gebyrene på store lånesummer som tilbakebetales over lang tid, er langt mindre betydelig. Dette fordi gebyrkostnadene spres på flere terminer, og fordi gebyrene ”drukner” litt i rentekostnadene.

Dersom du låner 300 000 kroner:

 • Nominelle renter – 11%
 • Gebyrer – 900 kroner til etablering, 50 kroner per termin
 • Nedbetalingstid – 5 år
 • Totalkostnader – cirka 95 000 kroner
 • Effektive renter – 12,1%

Sammenlignet med samme lån, men der nedbetalingstiden er kun 3 år (vi antar at de færreste kan tilbakebetale så store lån på kun 1 år):

 • Nominelle renter – 11%
 • Gebyrer – 900 kroner til etablering, 50 kroner per termin
 • Nedbetalingstid – 3 år
 • Totalkostnader – cirka 56 000 kroner
 • Effektive renter – 12,2%

Som vi ser blir de effektive rentene kun en smule høyere enn de nominelle i begge eksempler, og ørlite høyere når lånetiden er 3 år fremfor 5 år. Den store forskjellen er totalkostnadene. Disse drives her nesten utelukkende av rentene, mens gebyrene blir relativt sett uvesentlige.

Billigere enn kredittkort, men dyrere enn boliglån
Et forbrukslån uten sikkerhet kan som regel ikke beskrives som billig sett i forhold til et pantesikret boliglån. Til det er selv de laveste rentene på 6% for høye. Samtidig må vi ta med i betraktningen at et forbrukslån uten sikkerhet ikke krever at det stilles pant, noe som gjør at bankene tar høyere risiko. Denne fordelen er det du betaler for i form av høyere renter.

Rentene blir imidlertid aldri like høye som på kredittkort, om vi ser bort i fra mikrolånene. Kredittkortene har som regel effektive renter på mellom 25% og 40%, og bør derfor ikke brukes til langsiktig finansiering.

Slik blir lånet billigere
Skal du finne det billigste tilbudet på forbrukslån uten sikkerhet, er det først og fremst viktig å sammenligne flere tilbud.

Dette fordi du garantert vil se store forskjeller fra bank til bank, i og med at alle utarbeider individuelle renter i forhold til hvem søkeren er.

Her er de mest effektive grepene for å holde kostnadene så lave som mulig:

 • Innhent mange tilbud og velg tilbudet som gir de laveste totalkostnadene.
 • Husk å sammenligne identiske lån (søk om samme lånesum og samme lånetid når du skal sammenligne tilbud fra flere banker).
 • Vurder å låne sammen med ektefellen din om du er gift, eller med samboeren, dersom banken aksepterer medlåntaker.
 • Unngå avdragsfrie måneder og betalingsutsettelser.
 • Velg så lav nedbetalingstid som du mener du klarer.
 • Betal ekstra ned på lånet når du kan. Det medfører ingen ytterligere kostnader utenom påløpte renter og gebyrer å både innfri et lån i sin helhet, eller å betale tilbake ekstra noen terminer.

ANNONSØRINNHOLD FRA WWW.FORBRUKSLÅN.NO