Refinansiering av gjeld fra kredittkort kan lønne seg

En stadig større andel av bankenes lån uten sikkerhet går i dag til refinansiering, der kunder som søker om å refinansiere kredittkort er gjengangere.

ANNONSØRINNHOLD FRA WWW.REFINANSIERE.NO

Årsaken er den at kredittkortrentene som regel er betydelig høyere enn hva du betaler med et standard forbrukslån. Her kan du sette deg inn i hvor mye du kan spare på å refinansiere denne typen gjeld.

Dette koster kredittkortgjelden
Rentene på kredittkort varierer en god del og kostnadene dine beror også på hvordan du bruker kortet.

Slik beregnes rentene:

 • Rentenivå: nominelle renter fra omtrent 17% til 35%.
 • For varekjøp og kjøp av tjenester har du rentefritak frem til forfall på neste regning.
 • Betaler du tilbake kun deler av benyttet kreditt blir det vanligvis beregnet renter for hele kredittbeløpet.
 • For bruk av kontanter (uttak, betaling på Posten, overførsler og regningsbetaling) beregnes det renter fra første dag).

Dette tilsier at kredittkortgjeld blir dyr det øyeblikket du ikke betaler kreditten tilbake raskt. En liten sum med gjeld fra kredittkort er som regel ikke noe å bekymre seg for.

Det er når gjelden blir høy og vanskelig å tilbakebetale raskt at problemene oppstår. Skylder du for eksempel 100 000 kroner fra kredittkortet, vil dette kunne koste deg hele 35 000 kroner eller mer per år, forutsatt at gjelden ikke betales tilbake.

I slike tilfeller vil refinansiering være aktuelt, fordi noen lån uten sikkerhet kan være betydelig billigere. Husk at besparelsen ved å refinansiere kredittkort avhenger av hva du betaler per dags dato på eksisterende kortgjeld.

Dette koster et usikret lån når du skal refinansiere
Samtidig som at usikrede lån koster mindre enn kredittkort, er det viktig å vite at også her er renteforskjellene store.
Som et eksempel kan man se til refinansiere.net, hvor det fremkommer at noen banker tilbyr usikret refinansiering med renter fra rundt 7,5%. Til gjengjeld kan effektive renter være så høye som 30% i noen tilfeller.

Rentene på lån uten sikkerhet:

 • Nominelle renter er som regel fra omtrent 6,5% til 20%.
 • Rentetilbudene fra bankene beregnes individuelt og er basert på søkerens kredittscore og betalingsevne.
 • En betalingsdyktig person med god kredittscore får bedre rentetilbud enn i motsatt tilfelle.
 • Bankenes rentetilbud avhenger også av hvor stort lån du søker om. Jo høyere lånesum, desto lavere blir som regel rentene.

Slik blir dine renter
Det at bankene tilbyr renter på individuell basis er den viktigste faktoren for om du får et billig eller forholdsvis dyrt lån til refinansiering.

Er du for eksempel mellom 18 og 22 år, har du vanligvis dårligere kredittscore enn en person på 40 som har hatt fast inntekt og egen bolig. Derfor vil den unge personen kanskje få et rentetilbud på mellom 15% og 20%, mens 40-åringen blir tilbudt renter ned mot 9% for samme lån og i samme bank.

Likevel vil begge to normalt få lavere kostnader når de refinansierer høy gjeld fra kredittkort med et usikret lån. Forskjellen er at 40-åringens besparelser kan bli betydelig høyere.

Hent inn flere tilbud
Din økonomiske situasjon, herunder betalingsevne og kredittscore, er den samme uansett hvilken bank du søker hos.

Tilbudene du kan få vil imidlertid variere fra bank til bank, og noen ganger er forskjellene ganske betydelige. Dette tilsier at du bør innhente mange tilbud dersom du skal finne det beste lånetilbudet.

Slik gjør du det:

 • Skaff deg oversikt over aktuelle banker som tilbyr lån til refinansiering på den størrelsen du trenger.
 • Søk hos så mange av bankene du kan, eller bruk en lånemegler til å gjøre jobben.
 • Velger du å bruke lånemegler bør du søke via en megler som representerer så mange banker som mulig.
 • Supplér eventuelt med direkte søknader til de bankene megleren ikke samarbeider med.
 • Unngå å søke via flere lånemeglere på samme tid.
 • Søk alltid om samme lånesum, og med samme ønskede nedbetalingstid, ellers blir sammenligningsgrunnlaget feil.

Alle tilbud vil vise totalkostnadene når lånet er oppgjort. Dette er tallet du bruker til å sammenligne med.

Hvilken gjeld bør refinansieres?
I utgangspunktet lønner det seg å refinansiere all gjeld som er dyrere enn det du må betale for det nye lånet. Har du gjeld til flere kredittkort, og kanskje små forbrukslån i tillegg, bør du sette opp en liste over gjelden, med kostnadene for hver enkelt post.

Får du lån som er stort nok til å innfri all gjeld som er dyrere, er valget enkelt. Dersom du ikke får stort nok lån til dette, må bør du normalt prioritere i forhold til hva som er den dyreste gjelden. Unntaket er dersom den aktuelle gjeldsposten er på en lav sum som du kan gjøre opp raskt.

Unngå nye lån og kreditter
Å redusere rentekostnader er ofte relativt enkelt, men grepet har lite for seg dersom du pådrar deg ytterligere dyr gjeld.

Har du først fått behov for å refinansiere kredittgjeld, kan det hende du bør vurdere å kvitte deg med kredittkortet. En annen løsning er å redusere kredittrammen, slik at du ikke fristes til å bruke mer kreditt enn du kan betale tilbake raskt.

De fleste som refinansierer gjeld fra kredittkort med et lån uten sikkerhet, sparer en god del penger. Rentene på usikrede lån er som regel betydelig lavere, men samtidig er det store forskjeller også på disse lånene.

I tillegg til at det er variasjon mellom bankene, vil personer med solid økonomi få bedre rentetilbud enn personer med svak økonomi.

For å finne det beste tilbudet ut i fra din egen kredittscore og betalingsevne, må du normalt innhente mange tilbud. Sammenligningsgrunnlaget må være likt (lik sum og lik nedbetalingstid). Tilslutt bør det nevnes at å søke via en lånemegler kan være en god idé dersom du ikke har full oversikt over aktuelle banker.


ANNONSØRINNHOLD FRA WWW.REFINANSIERE.NO