Kontakt oss

Oppslagstavla – Legg til arrangement

  Lag/forening:

  E-post:
  Denne brukes for å gi en tilbakemelding til deg.

  Tittel på arrangement:

  Informasjon/Hva skjer:

  Legg til et bilde som passer til arrangementet: Hvis du har et bilde vi kan bruke på nettsidene våre legger du ved dette her. Dette er ikke obligatorisk.

  NB! Det er viktig at du er tidlig ute, om du ønsker å ha det med samme dag må vi ha mottatt meldingen før kl. 09!

  På lufta fredag

  06.00 God morgen Toten med Alexander
  09.00 Totenmagasinet med Alexander
  11.00 Musikkønsket
  12.00
  Variert musikk
  14.00 Hallo Toten med Alexander
  16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
  18.00 Alf Prøysen med Finn
  19.00
  Variert musikk
  22.00 Dansekveld

  Se hele oversikten her