Oppslagstavla – Legg til arrangement

  Lag/forening:

  E-post:
  Denne brukes for å gi en tilbakemelding til deg.

  Tittel på arrangement:

  Informasjon/Hva skjer:

  Legg til et bilde som passer til arrangementet: Hvis du har et bilde vi kan bruke på nettsidene våre legger du ved dette her. Dette er ikke obligatorisk.

  NB! Det er viktig at du er tidlig ute, om du ønsker å ha det med samme dag må vi ha mottatt meldingen før kl. 09!

  Her kan du se noe av det som ligger inne i Oppslagstavla