Kontakt oss

Nyheter

Vi er dårlige til å bruke refleks

Ferske tellinger fra Trygg Trafikk viser en nedgang i refleksbruken blant den norske befolkning.

For

den

A N N O N S E

– Dette er en skummel utvikling, sier Ann-Helen Hansen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, i en pressemelding.

Reflekstellingene for 2019 viser at andelen nordmenn som bruker refleks gikk ned til 41 prosent fra 44 prosent i 2018.

Medvirkende årsak til ulykker
De fleste fotgjengerulykkene skjer i vinterhalvåret da det er mørkest og glattest, og manglende synlighet er medvirkende faktor i flere av ulykkene.

Vinteren så langt har vært ekstra mørk. I kombinasjon med nedbør får vi en farlig kombinasjon med våte, glatte og mørke veibaner.

Saken er over 12 måneder gammel.
Annonse

På lufta lørdag

09.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
12.00 Damelaget (r) med Angelina og Jorid
13.00
Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært