OL Toten-Troll mottok midler til oppussing og inventar til Rausteinshytta i 2019.

Totens Sparebank ønsker å gi et ekstra bidrag i tillegg til bankens årlige gaveutdeling, og åpner derfor nå for søknader til en ekstraordinær korona-gaveutdeling.

Koronasituasjonen har medført at mange lag og foreninger står uten viktige inntekter i 2020, og Totenbanken ønsker gjennom utdelingen å bidra til at lag og foreninger kan holde driften oppe.

Hvert år deler lokalbanken ut flere millioner kroner til store og små prosjekter i regionen.

Gir støtte
– Vi støtter både kultur, idrett, utdanning og organisasjoner – fordi alt henger sammen i et samfunn, forteller banksjef Bedriftsmarked Jan Sverre Seierstad i Totens Sparebank.

I den ordinære gaveutdelingen tidligere i år ble det delt ut 4,5 millioner kroner til 246 ulike prosjekter.

Disse midlene var knyttet til spesifikke prosjekter i lokalsamfunnet.

En ekstra million
Nå som vanlige inntekter har gått ned for mange lag og foreninger legger altså Totenbanken en ekstra million kroner på bordet og oppfordrer alle som har et godt prosjekt eller trenger penger til generell drift om å søke om midler.

Søknader sendes digitalt via www.gaveutdelingen.no innen 1. november.

Skrevet av:

Alexander lager radioens daglige programmer, med fast innhold som lokalnytt, vær, trafikk, sport, oppslagstavle, innslag og mye mer. Kanskje er det han du har møtt når han er ute med mikrofonen? Han er også ansvarlig for radioens nye nettsider.