Kontakt oss

Nyheter

Søker skjønnsmidler etter datainnbruddet

Beregninger viser at de direkte utgiftene i forbindelse med datainnbruddet utgjør 33,2 millioner kroner.

For

den

A N N O N S E

Østre Toten kommune søker Statsforvalteren i Innlandet om skjønnsmidler tilsvarende de direkte utgiftene kommunen har fått knyttet til datainnbruddet og konsekvensene av det.

Søknadssummen er på 29,5 millioner kroner.

Da har kommunen trukket fra 250 kroner per innbygger, 3,7 millioner kroner, i obligatorisk egenandel.

Svært store utgifter
Østre Toten kommune har til nå hatt svært store utgifter direkte knyttet til selve datainnbruddet og konsekvensene av dette.

Til kommunestyrets møte onsdag 16. juni ble det utarbeidet et revidert kostnadsestimat over samlede utgifter direkte knyttet til datainnbruddet.

Dette viser at beregnede utgifter til eksterne aktører beløper seg til om lag 26,0 millioner kroner.

Etablering av ny IKT-drift
I tillegg kommer utgiftene knyttet til etablering av ny IKT-drift med 4,3 millioner kroner.

Til nå er det påløpt 2,2 millioner kroner i direkte lønnskostnader i form av ekstraarbeid og overtid blant egne ansatte.

Dette beløpet estimeres til 2,9 millioner kroner innen arbeidet er fullført i løpet av høsten.

Ikke tatt høyde for erstatningskrav
I utgiftberegningen er det ikke tatt høyde for eventuelle erstatningskrav fra rammet tredjepart eller mulig foretaksbot fra Datatilsynet.

Det samme gjelder tekniske undersøkelser og varslingsarbeid, dersom det legges ytterligere informasjon på det mørke nettet, skriver kommunen i en pressemelding til Radio Toten.

Alexander lager radioens daglige programmer, med fast innhold som lokalnytt, vær, trafikk, sport, oppslagstavle, innslag og mye mer. Kanskje er det han du har møtt når han er ute med mikrofonen? Han er også ansvarlig for radioens nye nettsider.

På lufta onsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
11.00 Musikkønsker
12.00 Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
17.00 Musikkønsker (r)
18.00 OBOS-ligaen DIREKTE!
20.00 Bingoinformasjon med Alexander
21.00 Radiobingo
22.30 Bluestrain med Jan Christian
23.30 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært