Gerd Altmann/Pixabay

– Fire elever ved Lena-Valle videregående skole har testet positivt for covid-19, og vi har å gjøre med et smitteutbrudd i ungdomsmiljøet, sier fungerende kommuneoverlege Karin Frydenberg.

Torsdag 26. november blir det massetesting på alle elevene på videregående som er i karantene.

Dette dreier seg om i alt cirka 80 elever.

Prøvesvar forventes utover kvelden fredag og lørdag.

Rødt beredskapsnivå
Fra og med torsdag heves også beredskapsnivået til rødt på ungdomsskoletrinnene.

Dette gjør vi fordi det er mange treff av elever på tvers av aldersgrenser i ungdomsgruppen.

Det at beredskapsnivået heves til rødt betyr ikke at ungdomsskoleelevene er i karantene, skriver Østre Toten kommune i en pressemelding til Radio Toten.

Rødt beredskapsnivå i skole betyr:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Kohortene har faste klasserom
 • Tilstrebe én meters avstand mellom elever/ansatte (også innad i kohorten)
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Rullering mellom fysisk oppmøte og fjernundervisning
 • Så langt som mulig unngå å bruke buss til og fra skolen

Beredskapsnivået på barnetrinnene beholder vi på gult nivå. Dette gjør vi fordi vi foreløpig behandler utbruddet som ett i ungdomsgruppen.

Flere tiltak vi nå innfører:

 • All organisert fritidsaktivitet for de som er i ungdomsskole- og videregående alder stenges.
 • Elever fra Lena-Valle tas ut fra praksis i helse, omsorg og velferd.

Alle tiltakene skal foreløpig gjelde ut neste uke, uke 49.

Den enkelte ungdomsskole vil sende ut nærmere informasjon om organisering av skoledagene i denne perioden.

Skrevet av:

Alexander lager radioens daglige programmer, med fast innhold som lokalnytt, vær, trafikk, sport, oppslagstavle, innslag og mye mer. Kanskje er det han du har møtt når han er ute med mikrofonen? Han er også ansvarlig for radioens nye nettsider.