Image by Darwin Laganzon from Pixabay

Onsdag kveld gikk kommunen ut med informasjon og bekreftet det de har fryktet etter datainnbruddet i januar, at personsensitive data er på avveie og ligger ute på «det mørke nettet».

A N N O N S E

En stor andel av dokumentene omhandler voksenopplæring og flyktningetjenesten.

Nå jobber interne og eksterne ressurser med å gå igjennom dataene som kriminelle så langt har tilgjengeliggjort på «det mørke nettet».

Denne analysejobben er tidkrevende. Revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG bistår oss i dette arbeidet.

– Vi har siden torsdag daglige møter med KPMG for status i saken, noe vi fortsetter med så lenge det er hensiktsmessig, skriver Østre Toten kommune i en pressemelding.

Løpende orientert
2. april var det møte med direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

I tillegg til at Datatilsynet skal holdes løpende orientert om utviklingen i saken, bistår de kommunen.

De som er blitt berørt vil bli kontaktet av kommunen i henhold til kravene Datatilsynet stiller til det med varsling når personopplysninger er kommet på avveie.

– Vi søker å være i forkant og gi informasjon tidlig, mens det fortsatt er mulig å forhindre misbruk av personopplysninger, begrense omdømmetap for de berørte og kommunen, heter det i pressemeldingen.

Vær årvåkne!
– Vi oppfordrer alle som har, eller har hatt, kontakt med voksenopplæringen og flyktningetjenesten om å være årvåkne. Samme gjelder innbyggere og næringsliv for øvrig, skriver kommunen.

Dersom noen opplever at personsensitive data er kommet på avveie, forsøk på misbruk av bankkort eller svindel av annet slag, skal slike saker anmeldes til politiet på lik linje med øvrige anmeldelser, ta kontakt med kommunen på telefon 469 28 214.

Telefonen er betjent i hele påsken.

Skrevet av:

Alexander lager radioens daglige programmer, med fast innhold som lokalnytt, vær, trafikk, sport, oppslagstavle, innslag og mye mer. Kanskje er det han du har møtt når han er ute med mikrofonen? Han er også ansvarlig for radioens nye nettsider.