1. oktober er FNs internasjonale eldredag. I anledning eldredagen ønsker Røde Kors i Innlandet å rette fokuset mot helse og livskvalitet blant eldre. Røde Kors er bekymret for at flere eldre blir ensomme og isolerte som følge av koronapandemien.

I dag er det over 80.000 personer i Innlandet som er over 65 år.

For mange av disse har koronapandemien medført en kraftig reduksjon i aktivitet, samt isolasjon og ensomhet.

I Norge er ensomhet blant eldre et stort humanitært problem, og 1 av 3 eldre bor alene (SSB).

Påvirker helsen vår
Ensomhet påvirker både psyken og den fysiske helsen vår.

I tillegg kan sosial isolering bidra til depresjon, angst, redsel og uro, ifølge Helsedirektoratet.

Derfor jobber Røde kors i Innlandet med å motvirke ensomhet og inaktivitet blant eldre, ifølge en pressemelding fra Røde Kors.

Viktige tiltak
Blant de viktigste tiltakene er besøkstjenesten og tilrettelegging for ulike aktiviteter, opplevelser og møteplasser for eldre.

Under koronapandemien har dette behovet blitt mer omfattende, og Røde Kors ser at eldre blir hardt rammet.

Skrevet av:

Alexander lager radioens daglige programmer, med fast innhold som lokalnytt, vær, trafikk, sport, oppslagstavle, innslag og mye mer. Kanskje er det han du har møtt når han er ute med mikrofonen? Han er også ansvarlig for radioens nye nettsider.