Kontakt oss

Nyheter

Røde Kors i Innlandet tar kampen mot ensomhet blant eldre

1. oktober er FNs internasjonale eldredag. I anledning eldredagen ønsker Røde Kors i Innlandet å rette fokuset mot helse og livskvalitet blant eldre. Røde Kors er bekymret for at flere eldre blir ensomme og isolerte som følge av koronapandemien.

For

den

A N N O N S E

I dag er det over 80.000 personer i Innlandet som er over 65 år.

For mange av disse har koronapandemien medført en kraftig reduksjon i aktivitet, samt isolasjon og ensomhet.

I Norge er ensomhet blant eldre et stort humanitært problem, og 1 av 3 eldre bor alene (SSB).

Påvirker helsen vår
Ensomhet påvirker både psyken og den fysiske helsen vår.

I tillegg kan sosial isolering bidra til depresjon, angst, redsel og uro, ifølge Helsedirektoratet.

Derfor jobber Røde kors i Innlandet med å motvirke ensomhet og inaktivitet blant eldre, ifølge en pressemelding fra Røde Kors.

Viktige tiltak
Blant de viktigste tiltakene er besøkstjenesten og tilrettelegging for ulike aktiviteter, opplevelser og møteplasser for eldre.

Under koronapandemien har dette behovet blitt mer omfattende, og Røde Kors ser at eldre blir hardt rammet.

På lufta torsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Alexander
14.00 Hallo Toten med Alexander
18.00 Storbandjazz med Hans Petter
19.00 Musikalsk Cocktail med Gunn og Olemann
20.00 Musikalske favoritter

Se hele oversikten her

Populært