Kontakt oss

Innlandet

Røde Kors etterlyser økt fokus på klimatilpasning og lokal beredskap i Innlandet

Rammebetingelsene for lokal klimatilpasning må forbedres for å sikre og intensivere klimatilpasningsarbeidet, inkludert styrking av lokal beredskap for å kunne forhindre og forebygge humanitære konsekvenser av klimaendringene, skriver Røde Kors i en pressemelding.

For

den

A N N O N S E

Rammebetingelsene for lokal klimatilpasning må styrkes for å sikre at kommuner kan ta skrittet fra analyse og planer, til handling og aktiv klimatilpasning, inkludert styrking av lokal beredskap for ekstremvær og følgehendelser, heter det i pressemeldingen.

– Røde Kors er offisiell støtteaktør for myndighetene, sier Hans Jørgen Dokk, regionleder i mjøsregionen for Norges Røde Kors Hjelpekorps.

Ønsker bedre rammebetingelser
– Som beredskapsorganisasjon stiller vi mannskap og ressurser til rådighet for redningsoppdrag, leteaksjoner og annen støtte i hele Innlandet, sier han.

Den lokale beredskapen kan blant annet styrkes ved å forbedre rammebetingelsene for frivillige beredskapsorganisasjoner.

Ekstremværhendelser i Innlandet
– God lokal beredskap og forebyggende tiltak er den beste forsikringen vi har mot at endringene som kommer, fører til tap av liv, helse og velferd der vi bor, sier Dokk.

Det er forventet en reell økning av flom, jordras og andre ekstremværhendelser i Innlandet.

Avgjørende tilrettelegging
– I slike tilfeller kan det være avgjørende at det legges til rette for at Røde Kors kan bidra med mannskaper, kjøretøy og utstyr i akutte situasjoner, påpeker Dokk.

Mari jobber i redaksjonen i Lokalradioene i Innlandet som driver lokalradio i store deler av Innlandet på FM og DAB. Mari lager saker som gjelder Innlandet fylke. Radio Toten samarbeider med Lokalradioene i Innlandet om innslag på fylkesnivå.

På lufta lørdag

09.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
12.00 Damelaget (r) med Angelina og Jorid
13.00
Variert musikk
15.00 OBOS-ligaen – Direkte!
17.00 Variert musikk
20.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært