Østre Toten har nå fått bekreftet det de fryktet etter dataangrepet mot kommunen natt til lørdag 9. januar, at personsensitive data er på avveie og ligger ute på «det mørke nettet».

A N N O N S E

– En stikkprøvekontroll utført av KPMG i dag har allerede identifisert at informasjonen inneholder personopplysninger, også det som kan kategoriseres som sensitive personopplysninger, sier kommunedirektør Ole Magnus Stensrud.

Nå jobber interne og eksterne folk videre med å gå igjennom dataene som kriminelle så langt har tilgjengeliggjort på «det mørke nettet».

Denne analysejobben vil ta tid.

Vil bli kontaktet
– De som er blitt berørt vil bli kontaktet av kommunen i henhold til kravene Datatilsynet stiller når opplysninger er kommet på avveie, sier Stensrud.

Kommunedirektøren minner alle, innbyggere, næringsliv og ansatte om viktigheten av å være årvåkne.

– Dersom noen selv opplever at personsensitive data er kommet på avveie, forsøk på misbruk av bankkort eller svindel av annet slag, skal slike saker anmeldes til politiet på lik linje med øvrige anmeldelser, sier Stensrud.

Skrevet av:

Alexander lager radioens daglige programmer, med fast innhold som lokalnytt, vær, trafikk, sport, oppslagstavle, innslag og mye mer. Kanskje er det han du har møtt når han er ute med mikrofonen? Han er også ansvarlig for radioens nye nettsider.