Kontakt oss

Nyheter

Klimagrep kan gi 1500 færre fjøs i Innlandet

Velger Regjeringa å følge Klimakur 2030, kan det innebære en stor nedbygging av landbruket i Innlandet.

For

den

Fylkesleder i Oppland Bondelag, Kristina Hegge
A N N O N S E

Saken er over 1 år gammel.

Innlandet er landets største landbruksfylke, og vi er største fylke på utmarksbeite, en ressurs som krever beiting fra sau og storfe for å kunne nyttiggjøres, sier fylkesleder i Oppland Bondelag, Kristina Hegge.

Hun har tidligere i vår skrevet en kronikk om klima, kriser og beredskap.

Konkrete konsekvenser
Nå viser en fersk utredning fra Agri Analyse mer konkrete konsekvenser at Miljødirektoratets forslag til klimatiltak, og utredningen viser dramatiske konsekvenser for Innlandet.

Tiltakene vil kunne gi 1500 færre fjøs her i fylket. – Å kutte klimagassutslipp gjennom å kutte matproduksjonen er en ekstremt kortsiktig og unødvendig løsning for Norge, mener Hegge ifølge en pressemelding.

Miljødirektoratets utredning, Klimakur 2030, viser blant annet hvordan Norge kan innfri sin klimaforpliktelse ved en kraftig reduksjon i norsk matproduksjon og gjennom kutt i antall sau og storfe.

Konsekvenser for Innlandet
Skulle regjeringa velge å gå videre med dette klimatiltaket kan det som sagt få store konsekvenser for Innlandet.

Våre egne fylkespolitikere har skjønt dette, de har vært våkne og skal ha stor honnør for dette. I sin høringsuttalelse til Klimakur skriver Fylkesutvalget i Innlandet Fylkeskommune blant annet:

«Framfor en utredning med tiltak som setter et mål om å redusere matproduksjonen i det norske jordbruket ønskes en utredning som fokuserer på tiltak for kutt i klimagassutslipp på de produksjoner som er aktuelle med Norges naturgitte forhold. Økt satsing på norsk produksjon av frukt og grønt og annen plateproduksjon er positivt, men må ikke gå på bekostning av at man også får en anvendelse av grovfôrarealer og utmarksbeiteressursene i landet.»

Dette er som musikk i mine ører, sier Kristina.

Alexander lager radioens daglige programmer, med fast innhold som lokalnytt, vær, trafikk, sport, oppslagstavle, innslag og mye mer. Kanskje er det han du har møtt når han er ute med mikrofonen? Han er også ansvarlig for radioens nye nettsider.

På lufta lørdag

09.00 Totenmagasinet (r) med Alexander
12.00 Variert musikk
20.00 Dansekveld

Se hele oversikten her

Populært