Gjennom pandemien har nordmenn i mye større grad enn tidligere måttet bruke hjemmet til både hobbyer, aktiviteter og jobb. Undersøkelse viser imidlertid at hjemmet ikke alltid har forutsetningene som skal til for å opprettholde kreativiteten i hverdagen.

I undersøkelsen, som er gjennomført av Respons Analyse på vegne av HP, kommer det frem at 25 prosent av innbyggerne i Innlandet føler seg mindre kreative når de skal arbeide hjemmefra sammenlignet med utenfor hjemmet.

– Da mange på kort tid ble nødt til å oppholde seg mer hjemme, var det nok ikke alle som hadde mulighet til å tilrettelegge nok for en kreativ atmosfære, sier administrerende direktør i HP, Verner Hølleland ifølge en pressemelding.

Mangler inspirasjon
I tillegg til at mange fra Innlandet slet med kreativiteten, var det også hos mange mangel på inspirasjon, engasjement og motivasjon.

3 av 10 følte seg mindre inspirert, mens nesten like mange følte seg mindre engasjert og mindre motivert.

– 30 prosent av innbyggerne i fylket følte seg også mindre strukturert, sier HP-sjefen.

Mindre stresset
Til tross for at flere slet med mangel på kreativitet viste også undersøkelsen én positiv trend – folk følte seg mindre stresset.

31 prosent av respondentene fra Innlandet svarte at de var mindre stresset da de arbeidet hjemmefra.

– Å ikke ha for mange folk hengende over seg virket dermed å ha en positiv effekt på mange på dette området, sier Hølleland.

Skrevet av:

Alexander lager radioens daglige programmer, med fast innhold som lokalnytt, vær, trafikk, sport, oppslagstavle, innslag og mye mer. Kanskje er det han du har møtt når han er ute med mikrofonen? Han er også ansvarlig for radioens nye nettsider.