1 av 5 unge som oppgir at de drikker alkohol, forteller at de har drukket for å få tankene bort fra koronasituasjonen. Det viser en ny undersøkelse fra alkovettorganisasjonen Av-og-til.

– Det er ikke noe galt i å drikke alkohol en gang iblant, men om man gjør det for å dempe bekymring, kjedsomhet eller andre negative følelser bør det lyse i en varsellampe, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i alkovettorganisasjonen Av-og-til i en pressemelding.

Unge skiller seg ut
Unge i aldergruppa 18-24 år skiller seg ut i undersøkelsen.

Det er flere i den aldersgruppen som har endret alkoholvaner etter koronautbruddet enn i befolkningen ellers.

Alkohol er en dårlig trøst
Til tross for at alkohol på kort sikt kan virke positivt på humøret, er det en klar sammenheng mellom alkohol og psykiske helseutfordringer.

– Alkohol gjør en dårlig jobb når det kommer til trøst. Tvert om kan alkohol bidra til å forsterke allerede negative følelser dersom man er sliten eller lei seg, sier Eriksrud.

Hun oppfordrer de som har det vanskelig i denne perioden til å heller ta kontakt med en venn eller et familiemedlem.

Skrevet av:

Alexander lager radioens daglige programmer, med fast innhold som lokalnytt, vær, trafikk, sport, oppslagstavle, innslag og mye mer. Kanskje er det han du har møtt når han er ute med mikrofonen? Han er også ansvarlig for radioens nye nettsider.