Kontakt oss

Nyheter

Bondepub på nett for hele Innlandet

Tradisjonen tro skulle det i slutten av januar blitt arrangert Landbrukshelg for bønder og bondepar i Innlandet, men det går jo ikke i år.

For

den

A N N O N S E

Det er stort behov for arenaer for faglig og sosialt påfyll, og Landbruksråd Innlandet arrangerer derfor i år ei digital Landbruksviku i uke 4.

Fem temaer
Fem ulike og viktige tema for landbruket, og for andre, belyses i podkaster, ifølge en pressemelding.

De samme temaene diskuteres i digitale grupperom og det hele avsluttes med en organisert digital Bondepub der bønder tar et glass og skravler og løser verdensproblemer med bønder fra helt andre kanter av det store og mangfoldige fylket vårt.

– Smittefritt og kortreist!

Nettside for arrangementet: https://www.bondelaget.no/landbruksvikua-2021/ og facebook: https://www.facebook.com/landbruksvikua

På lufta onsdag

06.00 God morgen Toten med Alexander
09.00 Totenmagasinet med Jan Erik
11.00 Musikkønsket
12.00
Variert musikk
14.00 Hallo Toten med Alexander
16.00 Totenmagasinet (r) med Jan Erik
18.00 Bluestrain med Jan Christian
19.00
 Meg og min grammafon med Rodny
20.00 Bingoinformasjon med Alexander
21.00 Radiobingo
22.00 Variert musikk

Se hele oversikten her

Populært