Kontakt oss

Nyheter

Bli med på digital dugnad for verdenshavene

Når vi i Innlandet samler oss for å delta i TV-aksjonen den 18. oktober, er det ikke første gang vi tar et tak for å redde vann og vassdrag som trues.

For

den

Knut Storberget plukker plast. Foto: Karoline Finstad Vold
A N N O N S E

Vi husker Mjøsaksjonen som spredte kunnskap og skapte handling for å bli kvitt forurensing til en viktig drikkevannskilde.

– Nå er det folket i Sørøst-Asia som trenger hjelp med en forurensing som er en trussel for oss alle – plasten i havet, skriver fylkesmann i Innlandet, Knut Storberget i en kronikk.

Akkurat som under Mjøsaksjonen trengs det kunnskap og handling når vi nå må stoppe plastutslipp.

Daglig dør sjøpattedyr, fugler og fisker av plastsøppel.

Lokal handling gir håp
Innlendinger fra nord til sør i fylket vårt har de siste årene rydda tonnevis av plast, i vassdrag og rundt Mjøsa.

– Frivillige gjør en kjempeinnsats hvert år, godt koordinert av Hold Innlandet Rent, skriver Storberget.

TV-aksjonen trenger digitale bøssebærere
Vil du bidra til å skape et renere hav, kan du gi penger via digitale bøsser på nett.

Vil du bli digital bøssebærer selv? Meld deg på www.blimed.no – så gjør vi en viktig innsats sammen!

Dette er noe av det Knut Storberget skriver i sin kronikk.

Populært