Kontakt oss

Noen Sivilprodukter som er for å sysselsette folk etter at krigen var over. (1. verdenskrig) – Historisk senter fra Industrimusèt Jan Nesset