3 C
Raufoss
mandag. 3 oktober 2022

Lokalnytt:
Trosser Statsforvalteren
21. februar 2022

Et enstemmig samfunnsutvalg i Østre Toten har for andre gang gjort enstemmig vedtak om å tillate fradeling av veksthuset på landbrukseiendommen Fagervik, som omfatter Hammerstad gartneri i Totenvika.

De folkevalgte trosser dermed sin egen administrasjon.

De folkevalgte er klare i sin oppfatning av at gartneriet på eiendommen bør kunne fradeles og omreguleres til næringsformål, skriver Toten Idag.

« »