11.7 C
Raufoss
søndag. 25 september 2022

Lokalnytt:
Tar grep for å bedre likestillingen
8. mars 2022

Sintef Manufacturing AS på Raufoss har en laget en strategi for å bedre kjønnsbalansen i bedriften.

Teknologibedriften har om lag hundre ansatte. Bare 25-30 prosent av dem er kvinner.

– Nå har vi utarbeidet en likestillingsplan med tanke på å øke kvinneandelen, og fjerne eventuell forskjellsbehandling på grunn av kjønn, sier direktør Silje Aschehoug, til Toten Idag.

« »