6.5 C
Raufoss
torsdag. 29 september 2022

Lokalnytt:
Påpeker flere avvik
5. juli 2022

Hole kalkverk på Bøverbru hadde tilsyn fra Direktoratet for mineralforvaltning DMF i juni. Tilsynsrapporten er klar, og påpeker flere avvik.

Ifølge tilsynsrapporten ligger en stor stein i løsmassene på toppen av berget nordvest i berget.

– Denne usikkerheten utgjør en potensiell fare for liv og helse, skriver DMF i tilsynsrapporten.

Driftssjef Hans Martin Slåtsveen, sier til Toten Idag at han forholder seg til tilsynsrapporten, og at for eksempel bruddkanter renskes rutinemessig.

« »