11.7 C
Raufoss
søndag. 25 september 2022

Lokalnytt:
Pandemien ga store utfordringer
7. mai 2022

Daglig leder på Totenbadet, Richard Claesson, er godt fornøyd med økonomien på Totenbadet tross to tøffe år med pandemi.

Kontrollutvalget har merket seg at foretakets regnskap for 2021 viser et positivt netto driftsresultat på cirka 5,2 millioner kroner.

Hovedårsaken til det gode resultatet, bemerker kommunens kontrollutvalg, er at foretaket i 2021 mottok korona-kompensasjon på fem millioner kroner, skriver Toten Idag.

« »