7.2 C
Raufoss
tirsdag. 4 oktober 2022

Lokalnytt:
Ny forskrift blir forsinket
17. august 2022

Arbeidet med en ny felles forskrift om vernskog for Innlandet ble stilt i bero i 2020. Da startet Landbruksdirektoratet og NVE opp arbeid med å utrede forslag til forvaltningsmodeller for sikringsskog mot naturfarer.

I deres rapport anbefales det at utformingen av områdene for sikringsskog og reglene for skogsdrift i disse områdene fastsettes i vernskogforskrifter.

Når det er endelig bestemt hvordan dette skal løses, vil arbeidet med ny forskrift om vernskog i Innlandet starte opp igjen, skriver Oppland Arbeiderblad.

« »