fbpx
-10.5 C
Raufoss
lørdag. 28 januar 2023

LOKALNYTT

Ny forskrift blir forsinket

Arbeidet med en ny felles forskrift om vernskog for Innlandet ble stilt i bero i 2020. Da startet Landbruksdirektoratet og NVE opp arbeid med å utrede forslag til forvaltningsmodeller for sikringsskog mot naturfarer.

I deres rapport anbefales det at utformingen av områdene for sikringsskog og reglene for skogsdrift i disse områdene fastsettes i vernskogforskrifter.

Når det er endelig bestemt hvordan dette skal løses, vil arbeidet med ny forskrift om vernskog i Innlandet starte opp igjen, skriver Oppland Arbeiderblad.