6.1 C
Raufoss
torsdag. 6 oktober 2022

Lokalnytt:
Nektes bygging på grunn av støy
29. mars 2022

Ei boligtomt på Kapp kan bli vanskelig å omsette etter at kommunen har avslått fortetting i området på grunn av støy.

Saken er behandlet som en søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser.

Avslaget begrunnes med at hoveddelen av tomta ligger i en støysone, noe som er i strid med retningslinjene for fortetting med ny boenhet i kommuneplanens arealdel, skriver Toten Idag.

« »