-17.1 C
Raufoss
søndag. 4 desember 2022

Lokalnytt:
Mangler 5 milliarder
3. oktober 2022

I Innlandet er vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene på rundt 4,9 milliarder kroner, ifølge NAF.

Innlandet fylkeskommune har satt av 700 millioner kroner til utbedring av veier i perioden 2022 til 2026, skriver avisa GD.

155 av disse millionene skal være satt av i 2022 for å hente inn noe av etterslepet på fylkesveiene, melder NRK Innlandet.

Illustrasjonsfoto: Wokandapix/1243 images/PixaBay
« »