6.1 C
Raufoss
torsdag. 6 oktober 2022

Lokalnytt:
Krangler på fjerde året
23. februar 2022

En grunneier i Østre Toten motsetter seg kommunens vedtak om tvangsmulkt for bruk av ubebygd boligtomt til utendørs lager.

Den aktuelle eiendommen er regulert til boligformål

Etter reguleringsbestemmelsene er det ikke tillatt å bruke ubebygd del av tomt, heller ikke hele tomter, til utendørs lagring.

Tomta er brukt til utendørs lager av ulike maskiner, kjøretøy, redskap og materialer, skriver Toten Idag.

« »