fbpx
-9 C
Raufoss
mandag. 30 januar 2023

LOKALNYTT

Klagestorm førte ikke fram

Det hjalp ikke at beboere i Prost Blomsgate i Gjøvik klaget på den planlagte gang- og sykkelvegen.

I korte trekk gikk klagene ut på at reguleringen ga begrensninger for eiendommene.

Anførslene gjaldt manglende informasjon, støy, flytting av atkomster og avstenging av garasjer.

Innlandet fylkeskommune skal i samarbeid med Gjøvik kommune bruke 47 millioner kroner på ny gang- og sykkelløsning med byggestart i 2023, skriver Oppland Arbeiderblad.