-9.2 C
Raufoss
fredag. 2 desember 2022

Lokalnytt:
Innlandsbedriftene mest pessimistiske
11. november 2022

Norske bedrifter ser med en stadig økende grad av pessimisme på fremtidsutsiktene.

Det viser en medlemsundersøkelse utført av NHO.

Overvekten av pessimistiske bedrifter er størst i Innlandet, mens den er lavest blant bedrifter i Rogaland.

46 prosent av bedriftene venter en forverring av markedssituasjonen de neste seks månedene.

Ved forrige måneds undersøkelse var det tilsvarende tallet 43 prosent.

« »