-17.1 C
Raufoss
søndag. 4 desember 2022

Lokalnytt:
Ingen har etablert seg i Kapphøgda Næringspark
1. november 2022

Nyasfaltert atkomstvei ligger klar, men foreløpig har ingen virksomheter etablert seg i Kapphøgda Næringspark.

Åtte år etter at området ble regulert til næringsformål glimrer fortsatt den første etableringen med sitt fravær.

– Etter åtte år uten at noe har skjedd er det helt avgjørende å tenke i nye baner for å få til noe på området, sier Stian Molstadkroken, administrerende direktør i Tema Eiendom AS til Toten Idag.

« »