4.5 C
Raufoss
tirsdag. 4 oktober 2022

Lokalnytt:
Har fått sakene raskere unna
30. mars 2022

Etter at de fire domstolene i gamle Oppland ble slått sammen til Vestre Innlandet tingrett, med færre ledere, har saksbehandlingstida gått ned.

Det går fram av et brev som tingretten har sendt til de 24 kommunene som er omfattet av den nye tingrettsorganiseringen i forbindelse med en høring om endring i domstolstrukturen.

– Vestre Innlandet tingrett har overholdt saksbehandlingstiden på samtlige saksområder i 2021, opplyser sorenskriver Ingjerd Thune, til Totens Blad.

« »