0.2 C
Raufoss
mandag. 28 november 2022

Lokalnytt:
Fyller opp Mjøsa litt raskere
23. mai 2022

Glommens og Laagens Brukseierforening GLB har fått tillatelse til å redusere vannføringen ut av Mjøsa for å komme raskere opp til «vanningsvannstand».

Med uvanlig lav vannstand i mai er det mange vanningsanlegg som ikke får utnyttet vannet i Mjøsa.

– På bakgrunn av henvendelse fra Innlandet Bondelag har GLB søkt Norges vassdrags- og energidirektorat NVE om å fravike manøvreringsreglementet for Mjøsa for å få en raskere fylling, sier Hans-Christian Udnæs, som er ansvarlig for vassdragsdrift i GLB, til Totens Blad.

« »