8.2 C
Raufoss
søndag. 25 september 2022

Lokalnytt:
Framtida på Fjellvoll
25. mars 2022

Heldøgnsomsorgen er snart slutt på Fjellvoll bo- og servicesenter. Nå planlegges ombygging til utleieboliger.

I første omgang skal fire av omsorgsboligene som er eller snart blir tomme bygges om til utleieleiligheter i det som er beskrevet som et framtidig trygghets- og omsorgssenter på Fjellvoll.

I tillegg skal det etableres dagsenter der.

Det var onsdag formannskapet i Østre Toten fikk en statusrapport om det som nå skjer ved bo- og servicesenteret i Kolbu, skriver Toten Idag.

« »