6.7 C
Raufoss
mandag. 3 oktober 2022

Lokalnytt:
Er kritiske til Huntonarmen
12. mai 2022

Mjøsmuseet og Vitensenteret er kritiske til den foreslåtte planen for Hunton-armen som starter ved ombygging av deler av eksisterende kulvert over riksvei 4.

– Den planen som foreligger, gjør at det ikke er forenelig å ha et vitensenter i Holmen Brenneri, mener direktør Elisabeth Erlimo i Vitensenteret og direktør Arne Julsrud Berg i Mjøsmuseet.

Hele prosjektet er kostnadsberegnet til cirka 200 millioner kroner og ligger heller ikke inne i NTP, skriver Oppland Arbeiderblad.

« »