6.5 C
Raufoss
torsdag. 29 september 2022

Lokalnytt:
Dyrebare fisker døde
6. juli 2022

For høy konsentrasjon av klor i vannledningen nylig, førte til store problemer for eieren av en fiskedam på Skreia.

– Jeg mistet 43 japanske karper, forteller Henning Hegner. Han anslår at hendelsen har kostet ham opp mot 100.000 kroner

Østre Toten kommune stiller seg bak eierens forklaring på fiskedøden.

– Det skjedde i forbindelse med igangkjøring av et nytt anlegg. Da blir det kloret, sier Tore Nygård, fagleder for ledningsnettet til Totens Blad.

« »