0.2 C
Raufoss
mandag. 28 november 2022

Lokalnytt:
Boplikt på ubebygd boligtomt
24. mai 2022

Ei boligtomt så stor at det krevdes konsesjonsbehandling er blitt omsatt for 1,2 millioner kroner på Kapp.

Størrelsen på tomta gjør at kjøperne etter lovens arealgrenser måtte søke kommunen om konsesjon på eiendommen.

Tomta ligger dessuten i et område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål i kommuneplanen.

Det har derfor vært nødvendig å søke dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser for å omdefinere tomta til boligformål, skriver Toten Idag.

« »