-17.1 C
Raufoss
søndag. 4 desember 2022

Lokalnytt:
Arbeidsledigheten stabil i Innlandet
30. oktober 2022

Ved utgangen av oktober var 4.423 personer i Innlandet registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak.

Dette utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken, noe som er lavere enn på landsbasis.

– Sammenlignet med utgangen av forrige måned var det nesten ingen endring i tallet på arbeidssøkere, og andelen helt ledige har holdt seg relativt stabil de siste seks månedene, sier avdelingsdirektør Hans Petter Emilsen i NAV Innlandet til Totens Blad.

« »