fbpx
-9 C
Raufoss
mandag. 30 januar 2023

LOKALNYTT

50 millioner mer enn budsjettert

Etter årets andre tertial er prognosen for 2022 et merforbruk på i overkant av 50 millioner kroner for Vestre Toten kommune.

– En fryktelig krevende situasjon, sier kommunedirektør i Vestre Toten, Bjørn Fauchald, om kommuneøkonomien.

Kommunen har et positivt avvik på sentrale inntekts- og utgiftsanslag på til sammen 34,5 millioner kroner.

Tjenesteområdene har et samlet negativt avvik på om lag 75 millioner kroner, skriver Toten Idag.