7.7 C
Raufoss
søndag. 25 september 2022

Lokalnytt:
36,5 millioner til kulturmiljø i Innlandet
1. mars 2022

Fylkeskommunen jobber nå med fordelingen av tilskudd ut til de ulike eierne.

Tilskuddene gjelder prosjekter og tiltak på post 71-74 og 79 på statsbudsjettet:

– Fredede bygninger i privat eie
– Middelalderruiner
– Tekniske og industrielle kulturminner
– Fartøy
– Verdensarv
– Brannsikring av tette trehusmiljø

Dette skriver NRK Innlandet.

« »