3 C
Raufoss
mandag. 3 oktober 2022

Lokalnytt:
2021 ga et godt resultat
2. mars 2022

Fylkeskommunens årsregnskap for 2021 viser et netto driftsresultat på 571,3 millioner kroner i Innlandet.

Driftsresultatet er disponert med 238,5 millioner til egenfinansiering av investeringer, det er avsatt 194,8 millioner til bundne fond og 138 millioner kroner til disposisjonsfond.

– Det er tilfredsstillende, sier fylkeskommunedirektør Tron Bamrud, ifølge Gjøviks Blad.

« »